Tietosuojaseloste

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Tämä on Markkinointi Masa Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.5.2018. Viimeisin muutos 27.6.2018.

Rekisterinpitäjä

Markkinointi Masa Oy, Hyljeluodontie 2, 02270 Espoo y-tunnus 2859419-7

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Kai Konnos, Markkinointi Masa Oy, Hyljeluodontie 2, 02270 Espoo

sähköposti: kai.konnos@restamasa.fi puhelin: 050 4210 470

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste

Markkinointi Masa Oy kerää ja käsittelee henkilötietoja vain niiltä osin kuin se on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet

Asiakkaan tai Markkinointi Masa Oy:n verkkopalvelujen käyttäjän eri yhteyksissä (esim. tuote- tai uutiskirjetilauksen tai verkkopalveluun rekisteröitymisen yhteydessä) Markkinointi Masa Oy:lle eri yhteyksissä antamia henkilötietoja voivat olla esimerkiksi:
•Etu- ja sukunimi/-nimet, asiointikieli
•Yhteystiedot: laskutusosoite, toimitusosoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, puhelinumerot
•Yrityksen nimi ja Y-tunnus (jos kyseessä yritys)
•Ostoihin liittyvät tiedot: asiakasnumero, ajankohdat, tilatut tuotteet, toimitustapa, tieto maksutavasta, reklamaatiot ja muu asiakasviestintä
•Asiakkaan tilinumero (vain tilanteissa, joissa asiakkaalle tarvitsee palauttaa rahaa tilille)
•Asiakaspalvelutiedot, asiakaspalvelun kanssa käyty viestintä (sähköpostit ja puhelut)
•www-lomakkeilla ja sosiaalisen median palvelujen kautta lähetetyt tiedot
•asiakastapaamisissa, tarjousten ja sopimusten yhteydessä luovutetut tiedot
•Markkinointiin liittyvät tiedot: esim. osallistumistiedot kilpailuihin ja tapahtumiin
•Lupatiedot, kuten tiedot markkinointiluvista tai muista henkilötietojen käyttämiseen liittyvistä luvista ja kielloista

Keräämme vain tietoja, joiden käsittely on tarpeen asiakkuuksien hoitamiseksi, liiketoiminnan kehittämiseksi, paremman asiakaskokemuksen varmistamiseksi eri kanavissa ja markkinointiviestinnän hoitamiseksi. Asiakkaan suostumuksella, siltä osin kun suostumus tarvitaan, rekisteriä voidaan käyttää myös uutiskirjeiden, tapahtumakutsujen ja tiedotteiden lähettämistä varten.

Asiakasrekisteriin tallennetaan vähintään ne asiakkaan tiedot, jotka asiakas on antanut rekisteröitymisen tai oston yhteydessä. Rekisteriin tallennetaan myös käyttäjän itsensä tai Markkinointi Masa Oy:n lisäämät tai päivittämät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevia tietoja kerätään pääasiallisesti rekisteröidyltä itseltään, Markkinointi Masa Oy:n järjestelmistä ja palveluista, joita rekisteröity käyttää sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden yhteydessä. Tietoja voidaan myös kerätä ja päivittää yhteistyökumppaneiden rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi kun soveltuva lainsäädäntö velvoittaa luovuttamaan henkilötietoja. Henkilötietojen luovuttaminen voi olla tarpeen esimerkiksi viranomaisen pyynnöstä tai oikeusprosessin toteuttamiseksi. Markkinointi Masa Oy voi käyttää yhteistyökumppaneita ja tarvittaessa väliaikaisesti siirtää tietoturvallisesti asiakasrekisterin tietoja prosessoitavaksi, ja näissä tapauksissa kolmannen osapuolen haltuun siirretyt tiedot tuhotaan asianmukaisesti. Yhteistyökumppaneille ei muodostu omaa henkilörekisteriä luovutetuista tiedoista.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Markkinointi Masa Oy ei pääsääntöisesti siirrä tai käsittele tietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Jos tietoja poikkeuksellisesti siirretään EU/ETA-alueen ulkopuolelle, varmistetaan henkilötietojen suojan riittävä taso soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietojen säilytysaika

Markkinointi Masa Oy käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja asiakassuhteen ajan tai esim. uutiskirjeen tilauksen tai muun palvelun voimassaolon ajan. Tietoja voidaan säilyttää myös lainsäädännön nimenomaisesti edellyttämä tai lakisääteisten tai sopimusvelvoitteiden toteuttamisesta johtuva pidempi aika perustuen esimerkiksi takuu- ja kirjanpitovelvoitteisiin.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä säilytetään järjestelmissä, jotka ovat suojattu henkilökohtaisilla salasanoilla ja palomuurein asianmukaisesti tietoturva-alan yleisten periaatteiden mukaisesti. Manuaalisesti käsiteltävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin vain asianomaisilla on pääsy. Asiakasrekisteriin on pääsy vain niillä Markkinointi Masa Oy:n työntekijöillä, joiden työtehtävä tätä edellyttää.

Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaana sinulla on oikeus:
•Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
•Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
•Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Tämä ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä kirjallisesti yllä määriteltyyn rekisterin ylläpitäjään. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta voimme todentaa henkilöllisyytesi. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus. Vastaamme sinulle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo Markkinointi Masa Oy:n käsitelleen henkilötietoja tietosuojalainsäädännön vastaisesti.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Markkinointi Masa Oy varaa oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta esimerkiksi palveluiden kehityksen tai pakottavan lainsäädännön vuoksi. Tietosuojaselosteen muutoksista ja päivityksistä tiedotetaan Markkinointi Masa Oy:n verkkosivuilla.

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

VERKKOKAUPAN TOIMITUSEHDOT (voimassa 1.6.2012 lähtien).

Markkinointi Masa Oy on vuonna 1979 perustettu yritys, joka myy ravintolalaitteita ja –kalusteita. Markkinointi Masa ylläpitää kotisivuillaan (www.markkinointimasa.fi) verkkokauppapalvelua. Verkkokaupan kautta voi tilata verkkokaupan sivuilla myytäviä tuotteita. Tarjouspyynnöt tai vuokratarjouspyynnöt toivomme saavamme sähköpostitse myynti@markkinointimasa.fi.

Yhteystiedot: Resta Masa Oy, Hyljeluodontie 2, 02270 Espoo. Y-tunnus: 2859419-7

Verkkokauppamme kautta voivat tilata niin yksityishenkilöt kuin yrityksetkin Suomessa. Yrityksen tulee tilaamisen yhteydessä ilmoittaa Y-tunnus. Tuotteita voi tilata myös rekisteröitymättä. Tilaajan tulee olla vähintään 18-vuotias.

Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

ASIAKASPALVELU

Asiakaspalvelumme palvelee sinua arkisin ma-pe klo 9 – 17.00. Voit soittaa numeroon 09-480 414 tai lähettää kysymyksesi tai tarjouspyyntösi sähköpostitse osoitteeseen myynti@markkinointimasa.fi – otamme mielellämme vastaan palautetta niin palvelustamme, tuotevalikoimastamme kuin verkkokauppamme toiminnasta.

TILAAMINEN

1. Verkkokaupan tuotevalikoimaan tutustut avaamalla etusivun www.markkinointimasa.fi.
2. Kun löydät haluamasi tuotteen, valitse tuotteelle haluamasi ominaisuudet (määrä, väri, verhoilu).
3. Klikkaa “Lisää ostoskoriin” -painiketta. Siirryt suoraan Ostoskori-sivulle ja näet ostoskorissa olevat tuotteet.
4. Tarkista, että tilauksesi tiedot ovat oikein. Jos haluat poistaa jonkin tuotteen ostoskorista, klikkaa “Poista”-painiketta. Tuote/tuotteet poistuvat ostoskorista ja voit edetä haluamallasi tavalla.
5. Jos haluat jatkaa ostosten tekoa, klikkaa “Jatka ostoksia” -painiketta. Valitsemasi tuote säilyy ostoskorissa ja voit valita koriin uusia tuotteita. Voit aina halutessasi palata tarkistamaan ostoskorisi sisällön klikkaamalla “Ostoskori”-painiketta sivun ylävalikossa.
6. Kun haluat maksaa ostoksesi, klikkaa “Siirry kassalle”-painiketta. Mikäli olet rekisteröitynyt jo aiemmin, riittää kun annat sähköpostiosoitteesi ja salasanasi. Mikäli et ole vielä rekisteröitynyt palveluun, palvelu pyytää sinua joko rekisteröitymään tai jatkamaan rekisteröitymättä suoraan kassalle.
7. Kirjaudu sisään tunnuksillasi, rekisteröidy tai anna asiakastietosi ja klikkaa “Jatka”-painiketta.
8. Tämän jälkeen näet sivun, josta ilmenee toimitusosoite. Voit muuttaa toimitusosoitetta klikkaamalla “Muuta osoite” -painiketta. Laskutusosoitteena säilyy aina oma osoitteesi. Mikäli toimitusosoite on eri kuin laskutusosoite, on tavaran vastaanottajan puhelinnumero välttämätön tieto.
9. Tarkista tiedot ja paina “Jatka”-painiketta sivun alareunassa.
10. Valitse haluamasi maksutapa ja paina “Jatka”-painiketta.
11. Näet tilausvahvistuslomakkeen, johon on koottu tilaustasi koskevat tiedot. Tarkista tiedot huolellisesti. Voit vielä muuttaa kaikkia antamiasi tietoja klikkaamalla ko. tiedon vieressä olevaa “Muokkaa”-painiketta.
12. Mikäli kaikki tiedot ovat oikein, siirry maksamaan ostoksesi klikkaamalla “Vahvista tilaus” -painiketta. Mikäli olet valinnut maksutavaksi oman verkkopankkisi, siirryt maksamaan ostoksesi verkkopankkiisi. Mikäli maksat ostoksesi luottokortilla, siirryt maksamaan ostoksesi Luottokunnan palvelimelle.
13. Palaa takaisin kauppaan maksusuorituksen jälkeen varmistuaksesi, että tilaus on rekisteröitynyt järjestelmään. Jos et näe tilausvahvistusta tietokoneellasi, etkä saa sähköpostitse vahvistusta tilauksesi rekisteröitymisestä, ota yhteys asiakaspalveluumme (puh 09 480 414 ma-pe klo 9-17).

Voit tiedustella tilauksen etenemistä tarvittaessa asiakaspalvelustamme. Pidätämme oikeuden olla hyväksymättä tilausta. Emme vastaa ylivoimaisen esteen (force majeure) aiheuttamista viivästymisistä tai viivästyneen toimituksen aiheuttamista välillisistä haitoista.

MAKSUTAVAT

Tuotteet maksetaan tilauksen yhteydessä. Voit maksaa ostoksesi käyttämällä oman pankkisi verkkomaksua (Nordea, Osuuspankki, Sampo, Tapiola, Aktia, Nooa, Paikallisosuuspankit, Säästöpankit, Handelsbanken, S-Pankki, Ålandsbanken) sekä luottokortilla (Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla). Maksaminen tapahtuu Suomen Verkkomaksut Oy:n sivuston kautta.

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksu- ja rahoituspalvelun toteuttaa Suomen Verkkomaksut Oy (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Suomen Verkkomaksut Oy ostaa maksusuorituksen ja tilittää sen kauppiaalle. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

Mikäli haluat maksaa Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla, Resta Masa Oy toimii ainoastaan tuotteiden ja palveluiden markkinoijana ja lisäksi toimittaa tuotteet ostajalle. Reklamaatioista vastaa Suomen Verkkomaksut Oy. Suomen Verkkomaksut Oy toimii Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa tuotteen myyjänä ja kauppa syntyy asiakkaan ja Suomen Verkkomaksut Oy:n välille. Myyjän vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet. Suomen Verkkomaksut Oy on myös maksun saaja.

Suomen Verkkomaksut Oy, y-tunnus: 2122839-7, Ohjelmakaari 10,40500 JYVÄSKYLÄ
Puhelin: 0207 181830

HINNAT

Verkkokaupassa tilaushetkellä näkyvät hinnat ovat tuotteiden Euro -hintoja, jotka sisältävät arvonlisäveron 24%. Tuotteet toimitetaan kuljetuspakkauksissaan. Jotkin irtokalusteet tulevat tehtaalta osissa, ja verkkokaupan hinnat eivät sisällä niiden asennusta. Pidätämme oikeuden tuotteiden hinnanmuutoksiin valmistajien hinnastomuutosten mukaisesti.

TOIMITUSAIKA

Toimitusaika riippuu valmistajasta ja tuotteesta. Suurimman osan tuotteista toimitamme heti varastosta eli 3-5 työpäivän sisällä, ja muut tilaustuotteet noin 1-4 viikon toimitusajalla. Tuotesivulla näet mikä väri tuotteesta on ns. heti varastosta väri. Mikäli tilattua tuotetta ei pystytä toimittamaan etukäteen ilmoitetussa ajassa, ilmoitamme siitä heti erikseen tilauksen vastaanoton yhteydessä.

Lähetämme tilausvahvistuksen sähköpostitse, josta ilmenee tuotteen toimitusaika-arvio eli viikko, jolloin tilattu tuote saapuu tehtaalta varastoomme. Toimitusaika saattaa vaihdella tuotteesta riippuen. Jos tilatuissa tuotteissa on eripituinen toimitusaika, tuotteet saatetaan toimittaa kertatoimituksena kun kaikki tilatut tuotteet ovat saapuneet varastoomme.

TOIMITUSTAVAT

Toimitamme verkkokaupan kautta myytyjä tuotteita toistaiseksi ainoastaan Manner-Suomen alueella. Tuotteen koosta riippuen tilaus toimitetaan joko Itellan Economy tai Flex -pakettipalvelun (pienet tuotteet) tai suuremmat tuotteet kuljetusliikkeen kautta. Kaukokiito, Itella tai muu käyttämämme kuljetusliike ottaa asiakkaaseen yhteyttä puhelimitse ennen toimitusta, joka on yleensä 3-5 arkipäivän sisällä siitä kun tilatut tuotteet ovat saatavissa varastoltamme. Emme vastaa mahdollisesta kuljetusyhtiön virheestä johtuvasta viivästyksestä.

TAKUU

Tuotetakuu uusilla toimistokalusteilla ja ravintolalaitteilla on 12 kk. Valmistaja vastaa tuotteen materiaali- ja valmistusvirheistä. Takuu ei kata normaalin käytön ja kulutuksen aiheuttamaa tuotteiden kulumista. Takuu ei kata tuotteita, jotka on koottu/asennettu väärin tai käytetty epäasianmukaisesti tai virheellisesti, muunneltu tai puhdistettu väärällä tavalla tai vääränlaisilla puhdistusaineilla. Luonnonmateriaalissa, kuten puussa, lampaannahassa ja nahassa esiintyviä vaihteluita ei katsota tuotevirheiksi. Käytetyillä toimistokalusteilla ei ole takuuta. Käytetyille ravintolalaitteille myönnämme 1 kk:n takuun.

Kuljetustakuu. Kaikki toimittamamme lähetykset ovat vakuutettuja. Asiakkaan vastuulla on tarkistaa tuotteen kuljetuspakkauksen kunto se vastaanotettaessa. Jos huomaat pakkauksessa vaurion ennen sen avaamista, ilmoita siitä heti kuljettajalle, ja asiasta on tehtävä merkintä rahtikirjaan. Jos toteat tuotteessa vaurioita paketin avattuasi, ilmoita vauriosta heti (viimeistään 24 tunnin kuluessa) asiakaspalveluumme. Korvaamme viallisen tai kuljetuksessa vaurioituneen tuotteen ensisijaisesti uudella vastaavalla tuotteella. Mikäli tämä ei ole mahdollista, ostajalle hyvitetään maksettu rahasuoritus kokonaisuudessaan.

REKLAMAATIOT

Reklamaatiotapauksissa ota aina yhteyttä asiakaspalveluumme. Tuotteen vika tai sen kärsimä vaurio tulee määritellä ja dokumentoida asianmukaisella tavalla ja valokuvata. Viallinen tai vaurioitunut tuote tulee tarvittaessa lähettää myyjälle tarkastusta varten. Emme toimita uutta tuotetta tai hyvitä tuotteen hintaa ennen kuin vika tai vaurio on voitu todentaa. Reklamaatioihin (kuljetus- tai tuotteiden laatureklamaatiot) on liitettävä kirjallinen selostus sekä digikuva/-kuvia reklamaation aiheesta.

Uusien ravintolalaitteiden takuu on voimassa vain jos vika on todennettu ammattiasentajan tai huoltoliikkeen toimesta. Viasta on viipymättä ilmoitettava Markkinointi Masalle, ja laitteen sarjanumero sekä viallinen osa / osat on toimitettava Markkinointi Masaan.

PERUUTUS- JA PALAUTUSEHDOT

Kuluttaja-asiakkailla on Suomen kuluttajasuojalain mukainen oikeus peruuttaa tilauksensa ilmoittamalla siitä verkkokauppiaalle neljäntoista (14) päivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta. Toimitetuilla tuotteilla on 14 päivän palautus- tai vaihto-oikeus. Kuluttajasuojalain mukainen palautusoikeus ei koske yritysasiakkaita. Palautusoikeus koskee vain alkuperäispakkauksessaan olevia käyttämättömiä ja myyntikelpoisia tuotteita. Emme hyvitä tai ota vastaan tuotteita, joista puuttuu osia tai tuotetta on muunneltu. Jos haluat palauttaa tai vaihtaa tuotteen, vastaat itse kuljetusriskistä. Edellytämmekin, että vakuutat aina palauttamasi tuotteet. Hyvitys maksetaan pankkitilille, kun olemme vastaanottaneet ja tarkastaneet palautetun tuotteen. Mahdollisissa palautustapauksissa ota yhteyttä aina etukäteen asiakaspalveluumme. Noudatamme kuluttajakaupasta säädettyjä lakeja ja kuluttajaviraston ohjeita etä- ja verkkokaupasta.

TIETOTURVA JA YKSITYISUUDENSUOJA

Markkinointi Masa Oy käsittelee kaikki asiakastiedot täysin luottamuksellisesti. Kaikki asiakkaan verkkopalvelussamme antama tieto suojataan niin verkossa kuin sen ulkopuolellakin. Maksaminen tapahtuu aina oman pankkisi verkkopalvelussa tai Luottokunnan palvelimella. Näin meille ei välity mitään maksamiseen liittyvää tietoa. Markkinointi Masa ei luovuta asiakkailtaan saamiaan tietoja kolmansille tahoille kaupallisiin tai muihin tarkoituksiin. Vaadimme asiakkaitamme vain tilauksen kannalta välttämättömiä tietoja. Sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron tarvitsemme tilausvahvistuksen lähettämistä varten sekä yhteydenpitoon mahdollisissa ongelmatilanteissa. Asiakasrekisterin tietoja voidaan käyttää sähköisessä suoramarkkinoinnissa vain, jos asiakas on antanut tähän suostumuksen. Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, muuttaa tai poistaa itseään koskevat tiedot asiakasrekisteristä.